GALERIA

Z Panem Profesorem Mieczysławem Prystupą
Z Panem Profesorem Andrzejem Hopferem
Z Panią Profesor Elżbietą Mączyńską
Z Panem Wacławem Baranowskim
Z Panem Zbigniewem Osińskim
V Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych
Z Panem Andrzejem Hołownią
Redaktorem Naczelnym Nieruchomości C.H Beck
Z Panem Włodzimierzem Szymanowiczem
członkiem Sądu Koleżeńskiego WSRM
Z Panem Dr Zbigniewem Pawlakiem
Prezesem MCC PARTNER
Wycieczka rzeczoznawców na Kresy Bliższe,
Mereczowszczyzna, dom T. Kościuszki
Z Panem Ryszardem Kotonem,
rzeczoznawcą majątkowym