WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Inż. Ryszard Wyszogrodzki
RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
należy
do
Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
(The Polish Federation of Valuers Associations)
BIEGŁY SĄDOWY
od 07 września 1998 roku

przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie
przy Sądzie Okręgowym w Ostrołęce
Zakres wycen majątkowych:
  • nieruchomości lokalowe, lokale mieszkalne, użytkowe, lokale własnościowe (prawo własności), lokale spółdzielcze (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)
  • nieruchomości gruntowe nie zabudowane
  • nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi (prawo własności, spółdzielcze własnościowe prawo do domu mieszkalnego)
  • nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami biurowymi, magazynowymi, handlowymi, hotelarskimi, usługowymi i innymi
  • nieruchomości budynkowe i budowle
  • nieruchomości specjalne, obiekty niestandardowe, wojskowe, parkowe, leśne, zabytkowe
  • inne
Rzeczoznawca majątkowy zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie i na podstawie przepisów prawa. Określa on wartość nieruchomości, a także urządzeń i maszyn, które są z nią związane. Wycena sporządzana jest w formie pisemnej – forma operatu szacunkowego. Rzeczoznawca może wystąpić do sądów i właściwych organów o udostępnienie danych (wymienione one zostały w ustawie o gospodarce nieruchomościami), które są mu niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej wyceny. Ma on również prawo do sporządzania wyrysów i wpisów z udostępnionych mu dokumentów i danych. Wycena musi zostać wykonana w sposób obiektywny, a gdy nie ma takiej możliwości rzeczoznawca może odmówić jej sporządzenia.