O MNIE

UKOŃCZYŁEM:
 
 
Studia podyplomowe Wycena Nieruchomości
 
Politechnika Warszawska w Warszawie zobacz dyplom
 
 
Studia podyplomowe Metody wyceny spółek kapitałowych
 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zobacz dyplom
 
 
Studium rzeczoznawstwa sądowego dla rzeczoznawców majątkowych -
 
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zobacz dyplom
 
 
Studium szacowania wartości nieruchomości dla sektora bankowego -
 
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
 
Bank Pekao S. A. zobacz dyplom
 
 
Tutoring Courses in the subject of Business Valuation & Corporate Valuation Modeling.
 
Miami, Florida, USA. Session November 22-27, 2019. zobacz dyplom
 
 
Moje uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego zobacz dyplom
JESTEM KONSULTANTEM:

http://www.mccpartner.com.pl/strony/konsultanci.htm
NIEGDYŚ:
Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na podyplomowych studiach WYCENA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
LISTA WYKŁADOWCÓW PODYPLOMOWEGO STUDIUM SGH
METODY WYCENY SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

mgr Marcin Anklewicz, partner Acropolis Adivisory Sp z o.o., pomysłodawca Rankingu Marek Polskich
mgr Jakub Bartkiewicz, Prezes Zarządu FAS Polska Sp z o.o.
dr Andrzej Cwynar, Kierownik Zakładu Finansów w Katedrze Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
dr Wiktor Cwynar , Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu, Zakład Finansów i Bankowości
prof. dr hab. Barbara Dobiegała-Korona, SGH, Kierownik Katedry Marketingu, Kierownik Podyplomowego Studium SGH Zarządzanie Wartością Klienta
mgr Paweł Cygański, Partner Zarządzający Cann Financial Advisory Sp. z o. o. , Starszy Specjalista ds. Wycen Przedsiębiorstw, członek ASA.
dr Tymoteusz Doligalski, SGH, Katedra Marketingu
prof. dr hab. Andrzej Fierla, SGH Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
dr Adam Kałowski, SGH, Katedra Zarządzania Innowacjami
dr Zbigniew Krysiak, SGH, Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa
dr inż. Jarosław Kwit, Politechnika Lubelska, Katedra Finansów i Rachunkowości
mgr Piotr Łuba, Partner, Doradztwo Finansowe, PriceWaterhouseCoopers Polska
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, SGH, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Kierownik Podyplomowego Studium Wycena nieruchomości
mgr Mateusz Melich, konsultant Domu Inwestycyjnego IPOPEMA S.A.
mgr Barbara Misterska – Dragan, Prezes Zarządu Misters Audytor Sp. z o.o., Biegły Rewident
mgr Tomasz Ochrymowicz, CFA, partner, Doradztwo finansowe, DELOITTE
dr Remigiusz Orzechowski, SGH, Katedra Small Businessu
dr Marek Panfil, SGH, Katedra Small Businessu, Kierownik w/w Studium
mgr Andrzej Podszywałow, biegły sądowy w zakresie wyceny wartości niematerialnych, doradca
mgr Magdalena Polańska, starszy analityk, Avallon Sp. z o.o.
dr Waldemar Rogowski, Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa
dr Krzysztof Rybiński, SGH, Katedra Small Businessu, partner Ernst & Young
dr Andrzej Szablewski, SGH, Katedra Small Businessu, Kierownik Podyplomowego Studium SGH Zarządzanie Wartością Firmy
dr hab. Michał Wrzesiński, SGH, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Partner w Navigator Capital Sp. z o.o
inż. Ryszard Wyszogrodzki, rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy
Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych w Instytucie Doradztwa Majątkowego w Warszawie.
CZYTAM:

http://www.nieruchomosci.beck.pl/

SZKOLĘ SIĘ: