Inż. Ryszard Wyszogrodzki
ZWERYFIKOWANY RZECZOZNAWCA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ
stowarzyszony w
Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
WYCENA POJAZDÓW
wpisany pod numerem 34 na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez Izbę Skarbową w Warszawie
do spraw jakości produktów i usług w zakresie pojazdów samochodowych