OFERTA DLA

OPINIE SPORZĄDZAM DLA:
syndyków masy upadłości
likwidatorów
komorników
sądów
banków
wojska, policji, prokuratury
inwestorów
ubezpieczalni
agencji nieruchomości
spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych
innych osób fizycznych i prawnych
Przy złożonych opiniach korzystam z wiedzy:
innych rzeczoznawców majątkowych, innych biegłych sądowych
rzeczoznawców budowlanych
innych rzeczoznawców techniki samochodowej
pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej
pracowników naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
znawców dzieł sztuki
innych specjalistów i ekspertów